Arbetsmiljö utbildningar Safety Courses North Sweden

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

VI ERBJUDER FÖRETAGSFÖRLAGDA UTBILDNINGAR:

KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER ( FD. HÄRDPLAST)

HETA ARBETEN

ANSVARSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE

FALLSKYDDSUTBILDNING

KRANAR

LIFTUTBILDNING ENLIGT LIFTLÄROPLANEN, LLP

TRUCKUTBILDNINGAR ÄVEN ”E-TRUCK” (TEORI PÅ DISTANS)

SBA, SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

BRANDSKYDDSANSVARIG/KONTROLLANT

UTRYMNINGSLEDARE

INSPEKTION AV FALLSKYDDSUTRUSTNINGAR

INSPEKTION AV LYFTREDSKAP & UTRUSTNING

SÄKRARE SNÖSKOTTNING – CERTIFIERAD TAKSKOTTARE

COVID-19 ANPASSADE UTBILDNINGAR

Begär en offert för din utbildning

Servicetelefon 070 -223 77 33

E-post: wsuab@icloud.com