About Om WSU AB

WSU AB erbjuder olika serviceuppdrag och arbetsmiljöutbildningar.

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. De kunskaperna kan man få på många olika sätt genom utbildningar, arbetet, självstudier och via information från olika webbplatser.

Men ingen arbetsmiljökunskap är värd något förrän den kan användas i sitt rätta sammanhang på arbetsplatsen.